skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

TAKEV de Almanca dil eğitimi, uzman Türk ve Alman eğitimciler tarafından Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre BfA (Bundesverwaltungsamt für Auslandsschulwesen) tarafından hazırlanan program dahilin de yürütülmektedir. Türkiye’de ilk akredite olmuş özel dil diploması okulu olmanın ayrıcalığı ile DSDI ve DSDII, Profesyonel Dil Yeterliliği sınavları okulumuzda uygulanmaktadır. DSDII dil diploması Almanca eğitim veren Alman, Avusturya ve İsviçre üniversiteleri tarafından kabul edilmektedir.

HEDEFLERİMİZ

 • Tüm öğrencileri DSDI ve DSDII dil diploması seviyesine ulaştırmak
 • Öğrencilerin ana dilde sahip oldukları becerilerin Almanca ile zenginleştiğini görmelerini sağlamak,
 • Okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini en üst seviyeye getirmek
 • Dil becerilerini geliştirirken, Almayanın coğrafi yapısı, kültürel özellikleri ve tarihi geçmişini de öğrenmek,
 • Öğrencilerin dil eğitimi ile paralel entelektüel alt yapılarını geliştirerek bunları Almanca ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Yazılı, sözlü ve görsel sunumlarla öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek,
 • Etkin araştırma becerileri edindirmek,
 • Öğrencilerin yaratıcı yanlarını yabancı dil ile besleyerek başarılı metin yazma çalışmalarına (okuyucu mektubu, analiz, tartışma vb.) imza atmak.

YÖNTEMLERİMİZ

 • Almanca dilinin kullanımını okul yaşantısının içine yerleştirmek,
 • Birey merkezli bir eğitim,
 • Derslerin interaktif bir platformda uygulanması,
 • Çoklu zeka yöntemlerini esas alan eğitim programlarının uygulanması,
 • Derslerde ikili ve grup çalışması yapmak,
 • Dilin etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanılmasını amaçlayan ödevler,
 • Kelime ve gramer bilgisini bütünsel bir ünite içersinde konu bazılı kazandırmak,
 • Proje ödevleri hazırlayarak öğrencilerin araştırmacı yönü ile birlikte, yazma becerisini de geliştirmek,
 • Ders dışı etkinliklerle dil eğitimini, özellikle günlük konuşma becerisini desteklemek,
 • Eğitim kadromuzun Almanya ve Goethe Enstitüsünde yeni eğitim metotlarını içeren seminerlere katılarak bunları derslere etkin bir şekilde entegre etmek
Back To Top