skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

NE İSTİYORUZ?

Bedensel, ruhsal, akli ve sosyal gelişim süreçlerinin sportif aktivitelerle bağlantılı olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
Bu bağlamda öğrencilerimize;

 • Sporun vazgeçilmez bir yaşam biçimi olduğunu kavratabilmek,
 • Dostluk, arkadaşlık, paylaşma ve ekip ruhunu kavratarak yaşamının her evresinde uygulanmasını sağlatmak,
 • Kültürler ve ülkeler arasında köprüler oluşturmak,
 • Fair-play ruhu aşılamak,
 • Yarışmacı ruhu oluşturmak, kaybettiği zaman kazananı tebrik etmek,
 • Yaratıcı olabilmek,
 • Sportif yeteneklerini ortaya çıkarmak,
 • Sağlıklı bir yaşam için sporun gerekli olduğunu kavratmak ve çevresine model olabilmek,
 • Spor tesisi ve malzemelerine sahip çıkabilmek,
 • Milli bayramların önemini kavratmak ve yaşatmak,
 • Sosyal gelişimi sağlayıcı tavır ve alışkanlıkların kazanılmasını sağlamak,
 • Kendini kontrol edebilme ve çabuk karar verebilme yetilerini geliştirmek,
 • Kendine güven duygusunu kazanılmasını sağlamak,
 • Lider olabilme özelliğini kazanabilmek,
 • Öğrencilerin her birine sağlıklı ve aktif bir yaşam için gerekli bilgiyi ve beceriyi kazandırmak.

NASIL BAŞARIYORUZ?

 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak,
 • Bol araç, materyal kullanarak,
 • Yeteneklerini keşfederek, yönlendirerek ders dışı çalışmalarla destekleyerek,
 • Resmi özel yarışmalara katılarak,
 • Milli bayramlarda görev alarak,
 • Öğrenciyi aktif tutarak dersi keyifli ve dinamik işleyerek,
 • Fiziksel uygunluğa ulaşmaları için gerekli ortamı sağlayarak.
Back To Top