skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

Fen Bilimleri Bölümü’nün  temel amacı, öğrencilerimizin evrenin temel prensiplerini öğrenerek, karşılaşılan sorunlara bilimsel bir yaklaşımla bakarak araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin etraflarında oluşan fiziksel olaylara karşı ilgi duymalarını sağlamak ve bu olayları gözlemleyip içlerinde çözümleme dürtüsü uyandırmak,

Öğrencilerimize gözlemledikleri olayları açıklamaya çalışırken; gözlem yapma, ölçüm yapma, olaylar arasında ilişki kurma ve bu ilişkileri deneylerle kanıtlama gibi aşamalardan oluşan bilimsel yöntemleri kullanarak çözümleyebilme yeteneğini kazandırmaktır

Bu hedefler doğrultusunda bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi duyan, sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmış olan,doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrayan, çevreye duyarlı doğal kaynakları bilinçli kullanabilen ve bunları yaparken kendine akıl ve bilimin yolunu seçmiş öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.

 YÖNTEMLERİMİZ

  • Derslerde teknoloji kullanımını (Görsel etkinlik ve materyaller, ders anlatımı, ödev sunuları, laboratuvar deneyleri vb. sırasında)  sağlayarak,
  • Okul ortamında gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve uygulamalarla öğrencilerin zihninde Fen Bilimleri’nin güncel ve eğlenceli yanını canlı tutarak,
  • Öğrencilere bilimsel çalışmalarda rehberlik yaparak ulusal ve uluslar arası konferans, çalıştay, sempozyum ve proje yarışmaları gibi bilimsel etkinliklere hazırlayarak,
  • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası olimpiyat sınavlarındaki performanslarını destekleyerek öğrencilerin fen alanında başarılı olmalarını sağlıyoruz.
Back To Top