skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

Matematik Bölümü olarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; matematiği seven, araştıran, sorgulayabilen, gelişen bilim ve teknolojiyi yakından takip edip,yenilikçi bir bakış açısı ile öğrendiği bilgileri hayata geçirerek bilgi transferi yapabilen bireylere rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

HEDEFLERİMİZ

 • Yaşamlarında karşılaşacakları olayları farklı yollardan çözmeye yardımcı olacak analitik  düşünceyi kazandırmak.
 • Matematiğe karşı olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı olarak, doğru ve hızlı düşünebilen bireyler yetiştirmek,
 • Sorgulayabilen, araştıran, bilimsel düşence yöntemleri edinmiş gençler yetiştirmek,
 • Bilimsel ispat yöntemlerini öğreterek, gerektiğinde bu yöntemleri kullanabilecekleri seviyeye çıkartmak,
 • Çağdaş teknolojiyi tanımayı ve yerinde kullanmayı öğretmek,
 • YGS ve LYS  sınavları da dahil olmak üzere, ulusal ve uluslar arası sınavlarda yüksek bir matematik performansı gösterebilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmak,
 • Matematiği diğer bilimlerle ilişki kurarak anlamalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimize takım ruhu kazandırmak,
 • Bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
 • Analiz edebilme özelliği kazandırmak,
 • Farklı kültür gruplarından insanlarla verimli çalışabilme yeteneği kazandırmak,
 • Öz disipline sahip öğrenciler yetiştirmek,
 • Sağlıklı düşünebilen ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek.

YÖNTEMLERİMİZ

Bölümümüz , ilköğretim okulumuzda kazanılan bilgi ve becerilerin üzerine, hazırlık sınıflarından itibaren öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine yenilerini katarak ve geliştirerek lise matematik müfredatını uygulamaktadır.

Son yıllarda teknolojinin de hızla artmasıyla ders anlatım teknikleri geliştirilmiştir. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak bazı matematik ve geometri derslerinin anlatımında bilgisayar desteğiyle de ders anlatılmaktadır. Yeni modelleme yöntemleri kullanılarak disiplinler arası ilişkiye önem verilmektedir.

Tam bir YGS ve LYS  başarısı için gerekli alt yapı hazırlık yılından itibaren inşa edilmeye başlanmaktadır. Öğrencilerin lise dönemlerinde bilgi açısından ya da öğrendiklerini uygulama açısından eksiklikleri olursa Akademik Destek Programı’na (ADP) alınarak eksiklikleri anında tamamlanmaktadır. Ayrıca , 12. sınıflar için danışmanlık sistemi ile öğrencilerimiz takip edilerek, eksiklikleri gerektiğinde birebir veya grup çalışmalarıyla tamamlanmaktadır. Konu anlatımlarında içerik koordinasyonunu sağlamak için diğer zümreler ile işbirliği yaparak öğrencilerimizin bilgi eksiklerinin kalmaması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin matematiğe olumlu yaklaşmalarını sağlamak, kaygılarını azaltmak ve kendilerine güvenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz matematik alanında ulusal ve uluslar arası sınavlara girerek ülkelerinde ve dünya çapında yerlerini belirlemekte ve bilim bayrağını gelecek nesillere taşımaktadırlar.

Ayrıca, Fen Lisemizin matematik alanında vereceği eğitim içerisinde Teorik matematik, uygulamalı matematik, teorik geometri ve uygulamalı geometri dersleri bulunmaktadır. Teorik derslerde hedeflenen, öğrencilere olmayan ergi, tümevarım, tümdengelim ispat yöntemlerini öğretebilmek ve öğrenecekleri teoremlerin geçerliliğini ispat yöntemleri ile gösterebilmektir.

Back To Top