skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

NE İSTİYORUZ?

TAKEV’DE… MÜZİKLE YAŞAM

İnsanlar müzikle türlü yollardan ilişki kurabilirler; plak çalarak, radyo ve televizyon yayınlarını dinleyerek, konserlere operalara giderek, okul korolarında şarkı söyleyip bir çalgı öğrenerek. Müziğin yerini hiçbir şey tutamaz, müzik kıyaslanamaz. Müziğin zevki sadece dinleyen tarafından anlaşılıp sezilir, müziğe yaklaşmak için de yine dinlemek isteyenin özenmesi gerekir. Ve o zaman müziğin ne kadar sihirli bir yaşam yoldaşı olduğu anlaşılır.

Ünlü müzik tarihçisi Kurt Pahlen şöyle diyor: “Kültür olmadan müzik olabilir. Fakat, müzik olmadan asla gerçek bir kültür olamaz.”

Çocuğun öğrenmesinde en iyi verim bireysel farklılıkların ortaya konmasıyla olur. Biliyoruz ki her çocuğun birikimi ve öğrenme düzeyi farklıdır. Bu noktada öğretim programı oluştururken çocukların farlılıkları ve müziğin çok yönlü kullanımı dikkate alınır.

Okulumuzda öğrencilerimizin alacağı müzik eğitimi, kişilik gelişimini etkileyerek gözlem yeteneğini güçlendirir. İç potansiyelini ve iç yaratıcılığını ortaya koyar. TAKEV’ de müzik eğitiminde amacımız, çocuğun müzik ve sanat çevresi ile olan iletişim ve etkileşiminin düzenli, sağlıklı ve verimli olmasını sağlamaktır.

NASIL?

Okulumuz müzik bölümünün başlıca görevlerinden biri de önemli hedeflerimizden biri olan evrensel müzik anlayışını öğrencilerimize yerleştirmektir, bu yüzden eğitim dönemi boyunca her ay bir besteci seçilerek teneffüs zamanlarında bu bestelerin okulumuz koridorlarında yayınlanması sağlanır. Öğrencilerimiz, müzik dersinde müzikal çalışmaları için gereken bilgiyi ve birikimini ve aldıkları bu bilginin içselleşerek evrensel ve öz kültürlerine hakim olmalarını her ay en az bir kez velileri, öğretmenleri ve arkadaşları ile gittikleri konser / bale vb. aktiviteler ile sağlarlar. Haftasonları düzenlenen enstrüman kurslarımızda da piyano, keman, viyola ve viyolonsel çalışmalarımız öğrencilerimizle birebir dersler yapılarak sürdürülür.

HER AY BİR BESTECİ

Eylül: W. A. Mozart
Ekim: J.S. Bach
Kasım: L.V.Beethoven
Aralık: F.Schubert
Ocak: F.Chopin
Şubat: R. Schumann
Mart: F.Liszt
Nisan: R.Wagner
Mayıs: J.Brahms
Haziran: J. Strauss

Back To Top