skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Nedir?

Bireyin kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyelini geliştirebilmesi, sorunlarla baş edebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için uzman kişilerce sunulan hizmetlerdir.

Psikolojik danışma ve rehberlik servisinde; okulda başarı ve akademik gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel psikolojik danışma ve rehberlik alanında profesyonel olarak hizmet sağlanır.

Rehberlik servisi öğrencilerimizle problem odaklı değil, gelişimsel rehberlik modeli temelli çalışmalar yapmaktadır. Öğrenciler bu süreçte sadece bir yönüyle değil bütünüyle gözlenmektedir.

Rehberlik derslerinde, sınıf düzeylerine uygun olarak aynı amaç doğrultusunda farklı etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda seminerler verilmektedir. Yine öğrenci ihtiyacına göre bireysel ya da grup rehberliğiyle gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Rehberlik Servisinin Amacı

Yaşamda bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış kazanmanın da önemli bir etmen olduğunun bilincinde olan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları zorlukları problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyumlu ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.

İlkelerimiz

 • Gizlilik
 • Gönüllülük
 • Süreklilik
 • Kişi haklarına saygı
 • Güven
 • İşbirliği
 • Bireyin değerliliği. (Danışan olduğu gibi kabul edilir, yargılanmaz, eleştirilmez).
 • Bireyin özekliği. (Her bireyin gelişimi kendi içinde değerlendirilir; başkaları ile kıyaslanmaz).

!!!Tüm öğrencilere ulaşmak esastır. Bu nedenle tüm öğrencilerin gelişimini olumlu yönde etkileyecek çalışmalar planlanır.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’nin öğrenciler ile ilgili görevleri:

 • Gelişimlerine katkıda bulunmak
 • Potansiyellerinin, güçlerinin ve zayıf oldukları yönlerin bilincinde olmaları adına farkındalık geliştirmek Yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu yeteneklerini eğitimleri adına
  kullanabilmeleri için onlara rehberlik etmek Bireysel gelişimlerini desteklemek, bunun yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmak
 • Alan ve kariyer seçiminde, ayrıca farklı meslekleri keşfetmeleri adına danışmanlık yapmak
 • Bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşamın önemini kavratmak

Çalışmalarımız

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerin, yetenek ve becerilerini geliştirmelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını, bedensel, sosyal ve ruhsal yönden gelişimlerini sağlamak çalışmaların temelini oluşturur.

Yeni Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi okulumuza yeni başlayan bütün öğrencilerimizi, rehberlik servisinin sağladığı hizmetler konusunda bilgilendirmek ve okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet eder.

Ayrıca yeni öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak, yeni arkadaş çevresi edinmelerini ve öğretmenleri ile daha kısa sürede kaynaşmasını sağlamak amacıyla her eğitim-öğretim yılı başında okulumuza başlayan yeni öğrencilerimize bir 'Oryantasyon Programı sunulmaktadır.

Bireysel Rehberlik Çalışmalarımız: Öğrencilerimiz sınav kaygısı, ders çalışma yöntemleri, dikkat ve konsantrasyon sorunu gibi konularda rehberlik servisi ile bireysel olarak görüşerek psikolojik
danışmanlık hizmeti alabilirler. Aynı zamanda öğrenciler, meslek seçimi ve kariyer planlamayla ilgili her konuda danışmanlık hizmeti almaktadırlar. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil,
öğrencilerin güçlü yanları da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

Bireysel görüşmeler;

 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne başvurmaları yoluyla;
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Mesleki Rehberlik Çalışmalarımız: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar. Bu amaç
doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Grup Çalışmalarımız: Öğrencinin kendini keşfetmesi amacıyla düzenlenen önleyici ve gelişimsel grup çalışmaları, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.,

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları;

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirerek onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.

Grup Çalışmalarından Örnekler:

 • Sosyal beceri grubu çalışmaları,
 • Verimli ders çalışma yöntemleri,
 • Zaman yönetimi,
 • Motivasyon,
 • Hedef Belirleme,
 • Sınav kaygısı ile baş etme,
 • Paylaşım grupları vb.

Sınıf İçi Rehberlik Çalışmalarımız;

Her sınıf seviyesinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Seminerler;

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Velilerimize Yönelik Çalışmalarımız: Okul ile işbirliği içerisinde çalışmalarımıza destek olan velilerimizi bilgilendirmeyi amaçlar. Öğrencilere verilecek yardımın etkili olabilmesi için Psikolojik
Danışman, öğretmen ve yöneticilerin yanı sıra velilerin de desteği gerekmektedir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi, velilerle ilişkili olarak okul çalışmaları, eğitimin amaçları, çocuk gelişimi, ergenlik dönemi gibi konularla ilgili uzmanlarla “aile konferansları” düzenleyerek velilere yardım edebilirler.

Öğretmenlerimiz ile İşbirliği: Okul Psikolojik Danışmanı, okul içerisinde idare ve öğretmenler ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışır. Öğrenci ile doğrudan ve düzenli iletişim halinde bulunan öğretmenler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’yle paylaşmak üzere özel ihtiyaçları tespit ederler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenciler ile bireysel veya grup görüşmeleri düzenler.

REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURU

Rehberlik Servisi, eğitim yılı boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği bir birimdir. Rehberlik servisinden yararlanmanın herhangi bir prosedürü yoktur. Fakat randevu almak hizmetin daha etkin ve planlı yapılmasını sağlamak içindir. Hafta içi her gün 09.00 – 16.40 saatleri arasında Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi hizmet vermektedir.

Back To Top