skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Sosyal Bilimler eğitiminin temel amacı  küresel bir dünyada, kültürel farklılıkları göz önünde tutan, demokratik bir toplumun temel ihtiyaçları olan bilgi ve birlikte yaşama kültürüne sahip bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİMİZ

 • Atatürk İlke ve Devrimleri’ni ve Cumhuriyetimizin temel kavramlarını özümseyen, koruyan ve ileriye taşıyan,
 • Bireyleri ve toplumları; olayları ve durumları önyargılardan uzak objektif ölçütlerle değerlendirebilen,
 • İnsan haklarına duyarlı, hem bireysel hem de toplumsal yaşamında bu ilkeleri           hayata geçirebilen,
 • Sosyal Bilimler alanındaki bilgilerin yaşamla bağını kurabilen, içselleştiren, duyumsayan
 • Tarih, Coğrafya, Felsefe gibi farklı branşlarda ki bilgileri bütüncül bir yaklaşımla kavrayabilen,
 • İçinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı etkileyen sosyo-ekonomik koşulların farkında olan,
 • Toplumsal problemleri barışçıl yollarla çözme denemesine girişerek evrensel barışa katkı sağlayan,
 • Çok okuyan, araştıran, kendini; duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde yazılı ve sözlü dille ifade edebilen ve bunları yaparken Sosyal Bilimlerin kavramlarını doğru kullanma becerisine sahip olan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.

YÖNTEMLERİMİZ

 • Nitelikli Öğretmenlerle Verilen Güçlü Bir Müfredatı,
 • İnterdisipliner Yaklaşımı,
 • Yaşama Geçirilmiş Bilgiyi,
 • Gözlem yapma becerisini,
 • Kavramsal Düzeyde Dil Kullanımını,
 • Eleştirel Düşünme Becerisini,
 • Kitap Okuma, Proje ve Gezilerle Desteklenmiş Bir Eğitimi Önemsiyoruz.
Back To Top