skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

Artık şairin dediği gibi insanın “duygularını anlatamadığı, kelimelerin kifayetsiz olduğu” bir dönemde yaşamıyoruz. Kelimelerin kifayetsizliği artık duyguların anlatılamayacak kadar yoğun olmasından değil, kişinin kelime dağarcığının yetersizliğinden ya da düşündüklerini, hissettiklerini, yaşadıklarını nasıl anlatacağını bilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada günümüz insanının her alanda ana dilini etkin kullanması;  hayatı anlamlandırması, anlatması, ne istediğini bilen bireyin kafasındakileri yetkin olarak ifade etmesi, dolayısıyla yaşam kalitesini belirleyen bir beceriye sahip olması anlamına gelmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak temel amacımız, gençlerin “ana dilinin sınırlarını” genişleterek aynı zamanda “düşündüklerinin, hissettiklerinin, yaşadıklarının sınırlarını” genişletmektir.

Peki, bunu nasıl başaracağız?

HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimizin yaşamları boyunca kendilerine rehberlik edecek olan ana dilleri Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
 • Dinleme ve tartışma kültürünü yaşamlarına geçirebilmek,
 • Düşündüklerini ve duyumsadıklarını sözlü ve yazılı olarak net ve etkili bir  şekilde ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Sanatın çeşitli alanlarındaki güzellikleri görebilmelerini ve bu güzellikleri yorumlayabilmelerini sağlamak,
 • Onlara eleştirel okuma, okuduğunu analiz edebilme becerisi kazandırmak,
 • Öğrencilerimizi, iç dünyalarını besleyecek Türk ve dünya edebiyatının yetkin örnekleriyle buluşturmaktır.

Peki, bunun için nasıl bir program izleyeceğiz?

YÖNTEMLERİMİZ

Yaşamdan kopuk bir edebiyat ve kompozisyon dersi düşünülemeyeceği için dersimizin içeriğini kurgularken öğrencilerimizin her şeyden önce keyif alacakları; bireysel projeler ve grup projeleriyle, her ay izlenen filmlerle, gidilen tiyatrolarla, seçilen romanlarla zenginleşecekleri bir program hazırlamaya özen gösterdik. Bu program, öğrenci merkezli, öğrencinin bireysel etkinlikler ve grup etkinlikleriyle dersin öznesi olarak rol aldığı ve okulda gerçekleştirilen kültür-sanat festivalleriyle, yazı atölyeleriyle, söyleşilerle öğrencinin kendini geliştirmesine imkan tanıyan bir programdır.

Her seviyeye göz atıldığında şöyle bir yol haritası çıkar karşımıza:

 • Hazırlık sınıflarında değer eğitimine ilişkin, grup çalışmasına ve yaratıcı dramaya dayalı,
 • 9. sınıflarda edebiyatın ne olduğunu, sanatla ilişkisini ve işlevini tartışıp öğrencilerimizde edebiyat kültürüne ilişkin bir alt yapı oluşturmayı hedefleyen, araştırma-inceleme ve tartışmaya dayalı,
 • 10. sınıflarda edebiyatı etkileyen kavramları temel alarak edebiyat tarihinde bir gezintinin yapıldığı,
 • 11.ve 12.sınıflarda edebiyatla toplumsal yapı arasındaki etkileşimden yola çıkarak Türk edebiyatını etkileyen toplumsal hareketlerin tartışıldığı, bu hareketlerin yarattığı edebi dönemlerin, akımların, dönem ve sanatçıların tanıtıldığı,
 • Dil ve Anlatım derslerinde çeşitli ifade becerilerinin afiş çalışmalarıyla, kitap kapağı tasarımlarıyla, yaratıcı yazma etkinlikleriyle, öğrenci sunumlarıyla zenginleştirdiği,
 • Tüm seviyelerde görsel ve  işitsel malzemenin ön planda olduğu, bilgisayar destekli,
 • Sınıf ortamında ve öğretmenle bire bir YGS – LYS alt yapısının oluşturulduğu bir program takip edilmektedir.
Back To Top