skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com
Kısa Film

Kısa Film

Çalışma Grubunun Amacı: Öğrencilerin sanatsal etkinliklere olan ilgilerini arttırmak ve sinema alanında yeteneklerini geliştirmek amacıyla oluşturulan bir kulüptür. Kısa film ile ilgili senaryo yazma, çekim teknikleri, ve montaj alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğretilecek olup, bu çerçevede bir takım etkinlikler düzenlenecektir.

Çalışma Grubunun;

Sorumlu Öğretmeni: 

Katılım Kriterleri: Sinemaya ilgi duymak, daha önce fotoğraf makinesi ya da kamera kullanmış olmak, montaj teknikleriyle ilgili olmak.

Kuralları: Düzenli olarak kulübe devam etmek. Kısa film üretim sürecinin tüm aşamalarına aktif olarak katılmak. Kısa film üretim sürecinin tüm aşamalarında grupla işbirliği içinde olmak.

Etkinlikleri: 

Back To Top