skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com
Mun English

Mun English

Çalışma Grubunun Amacı: Kulüp, Birleşmiş Milletler sistemine örnek olan bir akademik çalışmadır. Öğrenciler, komitelerinde BM delegelerinin rollerini benimseyerek güncel küresel sorunları tartışırlar. Aynı zamanda öğrencilerin farklı ülkelerden gelen öğrencilerle resmi ve gayri resmi ortamlarda sosyalleşmelerini ve İngilizce dil becerilerini kullanma fırsatı yaratır.

Çalışma Grubunun;

Sorumlu Öğretmeni: Vildan DORUER TANERİ – Burcu ORHAN

Katılım Kriterleri: İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak, küresel sorunlara ilgili olmak, grup çalışmasına katkıda bulunmak, belirlenen komitelerle ilgili yazıları yazıp zamanında teslim etmek, seçkin bir topluluğun önünde konuşacak özgüvene sahip olmak, sorumluluk sahibi olmak

Kuralları: Disiplinli olmak, araştırmacı olmak, organizasyon öncesi kulüp derslerinde yapılan örnek komite çalışmalarına hazırlıklı gelmek, katılacağımız organizasyonlardaki komitelerde aktif olmak.

Etkinlikleri: Bir yurt içi ve bir yurt dışı organizasyona katılmak, Yurt dışında ve yurt içinde yapılacak organizasyonların tüm masrafları öğrenciler tarafından karşılanır.

Back To Top