skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com
Okuma

Okuma

Çalışma Grubunun Amacı: Öğrencilere Türkçe – İngilizce kitap okuma sevgisi aşılayabilmek, düşünerek ve yorumlayarak okumayı öğretmek, öğrencilerin kütüphanelerden yararlanabilmelerini ve yazarların söyleşi günlerine katılmalarını sağlamaktır. Öğrenciler yapılan bu çalışmalar sonrasında kendini ifade etme becerisini geliştirmeyi, yaratıcı düşünmeyi, sözcüklere farklı anlamlar yüklemeyi, metinler arası geçişleri ayırt etmeyi öğreneceklerdir.

Çalışma Grubunun;

Sorumlu Öğretmeni: Fatma BAYRAKTAR – Vildan DOĞRUER TANERİ – Burcu ORHAN

Katılım Kriterleri: Okumayı yazmayı ve araştırmayı sevmek. Yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak. Farklı kurmaca tekniklerine karşı ilgili olmak.

Kuralları: Disiplinli çalışmak

Etkinlikleri: 

Back To Top