skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com
Uluslararası Mutfak

Uluslararası Mutfak

Çalışma Grubunun Amacı: Öğrencilerin mutfak becerilerini geliştirmek, Uluslararası yemek kültürünü tanıtmak, Alman ve Türk yemekleri hazırlamak.

Çalışma Grubunun;

Sorumlu Öğretmeni: Ülkü KARAHASANOĞLU – Funda BAYRAM – Cansu EROL – Vildan DOĞRUER TANERİ – Burcu ORHAN

Katılım Kriterleri: Mutfak ve yemek yapma konusunda istekli ve becerikli olmak.

Kuralları: Verilen görevleri zamanında ve sorumluluk bilinciyle yerine getirmek, dikkatli ve titiz olmak.

Etkinlikleri: Uluslararası yemeklerin hazırlanıp sunulması

Back To Top