TAKEV, görev ve hedefleri doğrultusunda geliştirmiş olduğu eğitim anlayışı ile, öğrencilerinin yaşayarak, anlayıp yorum yaparak öğrenmelerini sağlamaya; onların bilgili, becerikli, etkili iletişim kurma becerilerine sahip, otokontrollü, özgüveni, öz disiplini yüksek, sorumluluk duygusu kazanmış, özgün, yaratıcı düşünceye sahip, insani değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanır. Eğitim programlarımız, öğrencilerin gelişim kriterleri ve farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak, öğrenmeyi kolaylaştıracak biçimde düzenlenir. Eğitim programlarımızın içerikleri düzenlenirken, geliştirilmiş müfredatı uygulayarak, interaktif ve ekip çalışmalarına ağırlık vererek, öğrencilerin dersi derste, katılarak ve soru sorarak, aktif bir şekilde öğrenmeleri sağlanır. 

Tam bir sınav başarısı için gerekli altyapı hazırlık sınıfından itibaren inşa edilmeye başlanmaktadır. Öğrencilerin lise dönemlerinde bilgi açısından ya da öğrendiklerini uygulama açısından eksiklikleri olursa “Akademik Destek Programı”na (ADP) alınarak eksiklikleri anında tamamlanmaktadır. 12. sınıflar için danışmanlık sistemi ile öğrencilerimiz takip edilerek, eksiklikleri gerektiğinde birebir veya grup çalışmalarıyla tamamlanmaktadır. Konu anlatımlarında içerik koordinasyonunu sağlamak için diğer zümreler ile iş birliği yaparak öğrencilerimizin bilgi eksiklerinin kalmaması amaçlanmaktadır. Eğitim programımızda çağdaş ölçme değerlendirme kriterleri ile hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar akademik gelişim süreci takip edilir, kalıcı öğrenme sağlanarak başarı en üst seviyeye çıkartılır. Aşırı ve anlamsız sınırlamalardan uzak ancak okul kurallarından ödün vermeyen bir eğitim anlayışı ile yetiştirilip içselleştirilmiş bir disiplin anlayışı geliştirilmesine önem verilir. Öğrenci bilgiyi benimseyici biçimde değil sorarak, araştırarak ve sorgulayarak doğruyu bulmaya kalıcı bir biçimde öğrenmeye teşvik edilir.