Dünya vatandaşı yetiştirme yolunda vazgeçilmez unsurumuz sanat. Sanatın geçmişini bilen ve geleceğine yön veren bireyler yetiştiriyoruz. Takev’li öğrenciler çağdaş sanatı anlama, yorumlama ve üretme becerisi geliştirirler. Dijital ve fiziksel alanlarda ürettikleri sanatsal ve mimari ürünler, gelecekteki meslek seçimlerinde kararlarına yön vermektedir. El becerisinin gelişmesinin yanı sıra fikir becerilerine de önem vermekteyiz. Bu becerilerin gelecekte yapacakları tüm mesleklerde onları başarılı kılacağı kanaatindeyiz.

Okulumuzda müzik, öğrencilerin hem kişisel gelişim aracı hem de eğlence kültürü. Kişisel veya grup olarak katıldıkları müzikal etkinlikler, yarışmalar özgüvenlerini artırmakta ve sosyal birey olma yolunda katkılar sağlamaktadır. Takev’de öğrenciler ritim grubu ve bando takımı gibi alternatif topluluklarda yeteneklerini sergileyebilmektedir. Dans ve sahne sanatları ile önemli gün etkinliklerimizin başrollerinde olmaktadırlar.

Beden eğitimi ve spor faaliyetleri, sistem disiplini hedef ve başarı için birer araçtır. Sporu yaşam biçimi haline getirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimiz, hedef koyup başarmaya güdülenir. Spor altyapısını ve temel becerilerini kazanır. Yeteneklerine özgü biçimde hareket etme imkânı bularak kendini tanır. Yaşam motivasyonu kazanan öğrencilerimizin sosyal ve akademik alanlarındaki çalışmalarına olumlu katkılar sağladığı biliyoruz. Takım ve bireysel olarak birçok resmi organizasyonlara katılıp başarılar elde eden sporcularımız, okulumuza yeni katılan öğrencilerin mevcut sportif faaliyetlerine devam etmeleri veya spora başlamaları için model olmaktadırlar. Okulumuzda açıldığı günden bu yana doğa yürüyüşleri, kamplar ve kano etkinliklerimiz alternatif sportif faaliyetlerdir. Ayrıca “Bisiklet Okulu” ünvanımızla yaptığımız etkinliklerle hem öğrencilerimizde hem de toplumda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.