Öğrenci Değişim Programları kendi kültürünün ve farklı kültürlerin farkına vararak kültürlerarası öğrenme sağlar. Daha aktif bireyler ve vatandaşlar olarak toplumdaki yerlerini almaya başlarlar. Öğrencilerimizin karar verme ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerileri gelişir. Analitik ve eleştirel düşünme, becerilerinin yanı sıra sorunlarla yüzleşme ve çözme tecrübeleri elde ederler.  Farklılıkların ve çeşitliliğin zenginlik olduğunun farkına varırlar. Değişen dünyadaki sorumluluklarına ve karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlanmaları için deneyim kazanırlar. Ayrıca hedeflerimiz; öğrencilerimizin kendini ve başkalarını tanıyan, açık görüşlü ve yaratıcı bireyler olarak toplumsal barışa, uyuma ve toplumsal yaşama katkılarının geliştirilmesidir.

Bu hedefler doğrultusundan birçok öğrencimiz Almanya ve Avusturya’ya değişim öğrencisi olarak gitmiş ve birçok faydalı kazanımla dönmüştür.  Diğer yandan Samsun Takev Anadolu Lisesi 2021 yılı itibari ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen dört “Erasmus projesi” yürütmüş ve başarıyla sonlandırmıştır.

“100 Years After Our Future Begins”adlı proje Almanya ve Polonya ile ortak yürütülmüştür. Öğrencilerimizle beraber Frankfurt, Lille, Paris, Białystok, Gdańsk ve Varşova şehirlerini ziyaret edilerek   “Avrupanın Yüz Yıllık Politik ve Tarihi Gelişimi” konulu projemizi tamamlanmıştır.

“We all Stand Together” adlı projemizi Portekiz, Norveç, Yunanistan, Polonya ve İtalya ile gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle bu ülkelere ziyaretlerde bulunup “Topluma Dâhil Olma” problemine çözüm arandı.

“Archipelago” adlı projemizi İspanya Fransa Yunanistan ile ortak yürütüldü. Öğrencilerimiz, bu ülkelerdeki yaşıtları ile bir tiyatro oyunu projesi gerçekleştirdi. 

“Gender Matters” adlı proje de Almanya ve Fransa ile gerçekleştirildi. Kadınların politika ve ekonomideki liderlik pozisyonu ve kadın erkek eşitliği konulu çalışmada birçok öğrencimiz görev aldı.